Posláním spolku Chováme poctivě, z. s. je propagace a podpora čistokrevného chovu psů, hájení zájmů chovatelů sdružených pod ČMKU a snaha o omezení nezodpovědné produkce štěňat, která často vede k utrpení psů.

Všichni slušní chovatelé, příznivci čistokrevného chovu i ti, které trápí přeplněné útulky a týrání psů, jsou v našem spolku srdečně vítáni.


  Aktuality O spolku Proč se stát členem? Etický kodex Kontakt Dokumenty Odkazy  


ETICKÝ KODEX

V roce 2015 jsme společnými silami vytvořili etický kodex chovu psů. Moc děkujeme všem zúčastněným za poznámky a připomínky, které pomohly kodex dokončit.


1.       Na prvním místě stojí zdraví a welfare mých psů, na druhém pak zájmy plemene. Mé osobní zájmy stojí až za těmito dvěma.

 

2.       Svým psům poskytnu vhodné životní podmínky, dostatečnou péči, kvalitní stravu, dostatek pohybu, lásky a také potřebnou veterinární péči.

 

3.       Dbám na to, aby moji psi měli nejen povinné očkování proti vzteklině, ale všechna ostatní očkování, která vyžaduje současná nákazová situace.

 

4.       Uvědomuji si důležitost odborných znalostí pro kvalitní chov, proto se snažím vzdělávat a získávat praktické zkušenosti v oborech souvisejících s chovem psů.

 

5.       Dokáži sám sobě i okolí přiznat, že něco nevím. V takovém případě se obrátím s prosbou o radu či pomoc ke zkušenějšímu.

 

6.       Feny zařazuji do reprodukce nejdříve než ve dvou letech věku.

7.       Rodičovské páry tvořím vždy tak, abych minimalizoval zdravotní rizika a maximalizoval přínos pro plemeno.

 

8.       Na jedné feně neodchovávám po sobě dva vrhy s rozestupem menším než 365 dní.

 

9.       Tři a více vrhů odchovávám pouze na feně, jejíž potomci jsou přínosem pro chov.

 

10.   Nezatajuji dědičné nedostatky svých psů, ať už zdravotní, exteriérové nebo povahové. Zjistím-li u jedince závažný zdravotní problém dědičného charakteru, vyřadím jej z chovu.

 

11.   Opakované spojení uskutečním jen v případě mimořádné kvality štěňat po těchto rodičích.

 

12.   Jako majitel chovného psa neumožním spojení, které by podle mého názoru nebylo přínosem pro plemeno.

 

13.  Nesnažím se uspěchat prodej štěňat a za účelem minimalizace nákladů se jich zbavit co nejdříve. Dříve než ve dvou měsících věku ode mě štěňata odcházejí do nového domova jen na výslovnou a opodstatněnou žádost nového majitele, nikdy však před zákonem stanoveným 50. dnem věku.

14.   Udělám vše, co je v mých silách, abych svým odchovancům zajistil co nejlepší budoucnost. Nové majitele vybírám s nejlepším vědomím a svědomím. Odchovance se snažím chránit před utrpením např. vhodnou kupní smlouvou či udržením kontaktu s novým majitelem.

 

15.   K zájemcům o štěně jsem vždy upřímný. Má-li štěně nějaký nedostatek, upozorním na něj.

 

16.   Zájemcům o štěně neslibuji nemožné – nemohu zaručit vhodnost pro chov ani stoprocentní zdraví.

 

17.   Majitelům odchovanců se snažím předat maximum informací o plemeni a péči o psa a jeho potřebách.

 

18.   Majiteli odchovanců se v případě potřeby snažím poradit a pomoci. Objeví-li se problém, postavím se k němu čelem a budu ho řešit, jak nejlépe budu umět.

19.   Snažím se předejít tomu, aby byli moji odchovanci využiti k nezodpovědné produkci psů bez PP.

 

20.  Ocitne-li se můj odchovanec v nouzi, udělám dle svých možností vše proto, abych mu zajistil útočiště a potřebnou péči.

 

21. Psy vyřazené z reprodukce a psí seniory nechávám dožít ve své chovatelské stanici a poskytuji jim potřebnou péči a náklonnost. Pokud se ale podmínky v mé chovatelské stanici stanou pro kvalitní život psa neuspokojivými, nebo pokud by bylo ohroženo fyzické či psychické zdraví psa, zajistím mu nový, minimálně stejně hodnotný domov pro dožití, přičemž jednám vždy ku prospěchu psa.

 

22.   Nešířím o ostatních chovatelích pomluvy, fámy a nepodložené informace, které nejsou založené na skutečnosti.

23.   Moji psi pro mne nejsou zboží, ostatní chovatelé jsou pro mne tedy spoluhráči ve snaze o prospěch plemene, nikoliv moji konkurenti. Proto k nim i takto přistupuji, sdílím s nimi zkušenosti, méně zkušeným v případě zájmu rád poradím a pomohu.

 

24.   Chov psů provozuji z důvodu lásky ke psům a ke svému plemeni, nikoliv z lásky k penězům. Nikdy záměrně neodchovám štěňata bez PP, nikdy záměrně neuškodím plemeni, nikdy se nedopustím týrání psů. Překupnictví je pro mě zapovězené.
© 2015 Copyright Chováme poctivě