Posláním spolku Chováme poctivě, z. s. je propagace a podpora čistokrevného chovu psů, hájení zájmů chovatelů sdružených pod ČMKU a snaha o omezení nezodpovědné produkce štěňat, která často vede k utrpení psů.

Všichni slušní chovatelé, příznivci čistokrevného chovu i ti, které trápí přeplněné útulky a týrání psů, jsou v našem spolku srdečně vítáni.


  Aktuality O spolku Proč se stát členem? Etický kodex Kontakt Dokumenty Odkazy  


O spolku

    Chovatel není člověk, který produkuje štěňata pro peníze, chovatel je člověk, který nadevše miluje své plemeno, uvědomuje si význam chovatelské práce našich předků a zodpovědně se snaží jejich odkaz zachovat a dále zušlechťovat.

     Na počátku vzniku spolku Chováme poctivě, z. s. stála bezpochyby láska ke psům. Obrovská láska ke psům a také obrovské pohoršení nad tím, jak jsou někteří lidé schopni s těmi úžasnými tvory zacházet. Když se nad tím člověk zamyslí, tak zjistí, že nejen psychickým nebo fyzickým týráním člověk psovi ubližuje. Život plný utrpení či zbytečnou smrt může člověk psovi způsobit už tím, že ho nezodpovědně přivede na svět. V naší vlasti je bohužel mnoho lidí, kteří v honbě za ziskem ignorují zdraví psů, genetiku i žalostně přeplněné útulky...mnohým svým štěňatům dají do vínku jen bolest a utrpení. A to se nám, slušným pejskařům, nelíbí. Jsme přesvědčeni o tom, že by vhodná změna legislativy mohla výrazně omezit nadprodukci psů a s tím spojené utrpení. Jsme přesvědčeni o tom, že je pro dobro psů nezbytné legislativou ošetřit podmínky, za jakých mohou být odchovávána štěňata a jsme připraveni v zájmu psů s příslušnými orgány jednat o těchto změnách.
    Nezodpovědná produkce štěňat však nemá dopad jen na samotné psy. Slušní chovatelé dodržují přísná pravidla FCI, ČMKU a chovatelských klubů, jejich morální zásady ve většině případů jejich psům zajišťují ještě mnohem větší komfort, než který by jim zajistily předpisy. Na ony nezodpovědné producenty ale žádná pravidla neplatí. Hlavním důvodem jejich počínání bývá touha po obohacení a vidina snadného výdělku - ono se na tom odchovu štěňat dá ledacos ošidit a ušetřit - krmit se dá starými rohlíky, veterinární péče se dá zanedbat, očkovací průkaz se dá zfalšovat, zájemcům lze napovídat, že jsou rodiče výstavní šampioni, i když je pes ve skutečnosti kříženec - na štěňatech se dá zkrátka dobře vydělat, má-li na to člověk dostatečně pokřivený charakter. Zájemci o štěně ale dávají ve většině případů přednost právě štěněti od nezodpovědného producenta, neboť bývá levnější. Díky vysoké poptávce zaplňují nezodpovědní producenti velké místo na trhu se štěňaty, mnozí slušní chovatelé jsou proto nuceni k omezování vlastního chovu. Je ale dobře, že si nezodpovědní producenti, kterým je jedno, zda jejich štěňata v roce zemřou třeba na selhání ledvin nebo skončí v útulku, plní kapsy penězi, zatímco slušným chovatelům jejich špičková chovná zvířata leží doma na gauči ladem z důvodu nízké poptávky po kvalitních štěňatech? Není to dobře pro chovatele, pro plemena ani pro kynologii jako celek, a právě proto je třeba propagovat čistokrevný chov a hájit slušné chovatele. Je načase naučit šetrný český lid, že laciný pes bývá nakonec vždycky drahý.
    Další oblastí, kterou bychom se v budoucnu rádi zabývali, je vzdělávání chovatelů. Český chov je na vysoké úrovni, o čemž svědčí hojné využití českých psů v zahraničních chovatelských stanicích, mnozí (zejména začínající) chovatelé ale mají rezervy v některých odborných disciplínách, které s chovem psů souvisí (např. genetika, základy veterinářství, výživa...). Proto bychom rádi v případě zájmu s pomocí odborníků z daných oborů připravili semináře a přednášky na tato témata. Velký důraz by měl být kladen také na chovatelskou etiku.

     Sympatizujete-li s naším posláním, prosíme, vstupte do našeho spolku. Pro dosažení změny je třeba silného hlasu, a tím silným hlasem může být právě náš spolek. Čím více členů, tím silnější hlas. Pojďme se společně zasadit o lepší zítřky pro naše čtyřnohé kamarády.

© 2015 Copyright Chováme poctivě