Posláním spolku Chováme poctivě, z. s. je propagace a podpora čistokrevného chovu psů, hájení zájmů chovatelů sdružených pod ČMKU a snaha o omezení nezodpovědné produkce štěňat, která často vede k utrpení psů.

Všichni slušní chovatelé, příznivci čistokrevného chovu i ti, které trápí přeplněné útulky a týrání psů, jsou v našem spolku srdečně vítáni.


  Aktuality O spolku Proč se stát členem? Etický kodex Kontakt Dokumenty Odkazy  


Proč se stát členem?

    Ve svých řadách s otevřenou náručí přivítáme každého, kdo sympatizuje s naším posláním. Zvláště vítáni jsou:
1. Chovatelé sdružení pod ČMKU
2. Přátelé a příznivci čistokrevného chovu
3. Majitelé psů
4. Lidé odsuzující nezodpovědnou produkci štěňat
5. Lidé, kteří mají zájem o lepší podmínky pro psy
6. Lidí, kteří pomíhají týraným a opuštěným psům
7. Právnické osoby, jejichž činnost není v rozporu se stanovami spolku Chováme poctivě z.s. - např. chovatelské kluby, kynologická sdružení, spolky na ochranu zvířat, útulky atd.

Jak Vaše členství ve spolku Chováme poctivě, z. s. pomůže psům?

Každý člen platí členské příspěvky ve výši 200 Kč za rok, které budou využity pro dosahování cílů (provoz spolku, tisk propagačních a informačních materiálů, pořádání osvětových a vzdělávacích akcí, v případě přebytku finančních prostředků podpora útulků či neziskových organizací poskytující pomoc týraným a opuštěným psům).

Každý člen má právo účastnit se členské schůze a pomoci tak spolku udat správný směr.

Každý člen se může dobrovolně zapojit do činností vedoucích k dosahováním cílů (jednání ve věci změny legislativy, šíření osvěty, propagace a podpora čistokrevného chovu, pořádání vzdělávacích akcí).

I pasivní člen je velmi důležitým členem spolku, neboť už samotný vstup do spolku znamená vyjádření souhlasu s naším posláním. A právě v silné členské základně a jednotě spočívá naše šance na úspěch.


Co budete mít ze členství Vy?

Členství v našem spolku Vám může přinést předevnším dobrý pocit z podpory správné věci.

Do budoucna zvažujeme zřízení ochranné známky. Tuto známku budou oprávněni užívat chovatelé z řad členů, kteří splní konkrétní podmínky ve věci chovu. Nastavit tyto podmínky a funkční systém jejich posouzení nebude jednoduché, ale ani nemožné.

Váháte o vstupu?

Ač je váhavost a nejistota velmi typickou českou vlastností, zde není na místě. Tíží-li i Vás současná situace chovu psů, hoďte všechny pochyby za hlavu a přidejte se do spolku. Spolek Chováme poctivě, z. s. není nepromyšleným výkřikem do tmy, nýbrž dalším krokem v dlouhodobé aktivitě směřované k zlepšení úrovně welfare psů v České Republice. Členský příspěvek 200 Kč ročně byl nastaven v takové výši, aby si ho mohl bez problému dovolit i člověk méně movitý. Všechny finanční transakce budou zveřejněny pomocí transparentního účtu. V situaci, kdy nemáte co ztratit, zato můžete velmi pomoci, není důvod váhat.


Do spolku nebude přijat každý!

Do spolku nebude přijata osoba, která se chová v rozporu se stanovami. Nebude přijata osoba, která úmyslně produkuje psy bez PP, která se dopouští týrání, která vědomky chovem škodí psům či plemeni (nevědomost neomlouvá, ale cílem našeho spolku je nevědomost redukovat). Členem nemůže být ani osoba, která svým konáním či slovem poškozuje čistokrevný chov psů. Za účelem posuzování způsobilosti k přijetí či setrvání ve spolku byla zřízena revizní komise, na kterou se můžete v případě nespokojenosti se členem či s výborem obrátit.


© 2015 Copyright Chováme poctivě